Miljö sten

Som namnet säger, så här plattan för dig som vill skydda miljön och se till att kommande generationer har rent dricksvatten.

I samband med vår medverkan i Byggeri’14 mässan var RBR, med vår nya miljö sten, vinnare av Building Klimat pris.

Denna bricka kan du skapa en harmonisk och hållbar miljö i din uppfart eller på din terrass. Brickan ytvatten nedåt genom beläggningen och vidare ner i botten, för att inte belasta offentilige avloppssystem. Det bidrar till en grönare och ren miljö.

Fakta
– Miljövänlig
– Mått 21x21x9 cm och 60x30x8 cm
– 21×21 = 22,7 stycken per. m²
– 30×60 = 5.5 bitar per. m²